Затвори

Доставка с Еконт - Избери офис

Избери Град / Село:

Офис:

Затвори

Доставка със Спиди - Избери офис

Общи Условия

ВНИМАНИЕ! Прочетете тези условия, преди да използвате уеб-сайт. Използвайки www.mysilver.bg Вие се съгласявате с тези условия. Ако не приемате тези условия или сте под 18г., моля не използвайте сайта. 

Уважаеми посетители, преди да направите поръчка от нас, Вие се съгласявате и приемате настоящите общи условия, както и с условията за подаване на поръчка на стоки и извършване на доставка („Общи условия“)
 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Настоящите Oбщи условия са предназначени за уреждане на взаимоотношенията между "Токаш" ООД, ЕИК 115157535, наричано за краткост “Доставчик” и клиентите, наричани по-долу “Ползватели”, на платформата за електронна търговия mysilver.bg, наричана по-долу “MySilver.bg” и/или “Сайт”).
 
 
II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
 
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 
Наименование на Доставчика: "Токаш” ООД
Седалище и адрес на управление:: гр. Пловдив, ул. Дилянка 2А
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Пловдив, ул. Дилянка 2А
Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. Дилянка 2А
Надзорни органи:
1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, пл. „Славейков” № 4А ет.3,4 и 6,
тел.: (02) 980 25 24
факс: (02) 980 42 12 гореща линия 070011122
Уеб сайт: www.kzp.bg
 
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
 
1. MySilver.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.MySilver.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:
 
Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват с Доставчика договори от разстояние за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата MySilver.bg;
Да извършват електронни плащания във връзка със сключените договори чрез MySilver.bg.
Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в MySilver.bg;
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата MySilver.bg чрез интерфейса на страницата на MySilver.bg, достъпна в Интернет;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез интерфейса на MySilver.bg
Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
 
2. Доставчикът в MySilver.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
 
3. Ползвателите сключват с Доставчика в платформата MySilver.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.MySilver.bg/, като се използва интерфейса на платформата или по телефон. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.
 
4. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата MySilver.bg.
 
5.Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата MySilver.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата MySilver.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата MySilver.bg.
 
6.Ползвателят и Доставчикът в платформата MySilver.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 
7.Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.
 
8.Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на платформата MySilver.bg.
 
 
IV. АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИТЕ
 
1. Доставчикът като създател и собственик на MySilver.bg, разрешава Ползвателите да зареждат и разглеждат всички материали и снимки, които са публикувани в него единствено за лична употреба с нетърговска цел и при условие че спазват и се съобразяват с всички авторски права и съответните означения.
 
2. Снимките в този Сайт са авторски и носителят на авторското право е дружеството “Токаш” ООД. Не се разрешава материалите /снимки/ от него да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена, търговска или друга цел.
 
3. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена.
 
 
V. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
 
1. Регистрацията на потребителски профил в MySilver.bg НЕ е задължителна, за да използвате сайта, да правите поръчки или да задавате въпроси посредством предоставените форми за попълване.
 
2. За да използвате пълните предимствата на потребителски профил в MySilver.bg, е добре да се регистрирате. С такава регистрация ще получите възможност да извършвате по-лесно заявки за закупуване на предлаганите в MySilver.bg стоки без последващо потвърждение от нас по телефона, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, трупане на бонуси, преглед на историята на минали поръчки, статус и съдържание на поръчки, опция за запазване на продукти, да следите по-лесно цени, да оставяте коментари в сайта, да се възползвате от специални промоционални предложения и др.
 
3. При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете псевдоним (вашият имейл адрес) и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия" Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електрон. ната търговия, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.
 
 
VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
1. Дружеството "Токаш" ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) като администратор на лични данни.
 
2. Доставчикът в платформата MySilver.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
 
3. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на платформата MySilver.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика в платформата MySilver.bg.
 
4. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът на платформата MySilver.bg има право да събира, съхранява и обработва данни, свързани с поръчки на стоки от Сайта, по-специално: имена, телефон, адрес, и-мейл, IP адрес, както и данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин  на Доставчика в платформата MySilver.bg. Със завършване на регистрацията си или попълване на данни при поръчка на сайта без регистрация или при поръчка по телефона, Ползвателят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Доставчика, служители и/или лица, които работят под неговото ръководство и/или указания, както и от партньорите на Доставчика и/или други юридически и физически лица, с които Доставчикът си сътрудничи с цел приемане, обработване, изпращане и доставка на поръчаните от Ползвателя стоки; за целите на директния маркетинг и реклама; както и с цел комуникация с Ползвателя относно направена поръчка.
 
5. Доставчикът няма намерение да получава конфиденциална или защитена информация от Ползвателите чрез сайта. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и не представляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до MySilver.bg с цел получаване на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Досатвчикът използва личната информация с цел да установи по-добре Вашите нужди и интереси и така да можем да Ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
 
6. Сайтът използва т.нар. "cookies" за Ваше удобство и запазване на информацията в процеса на поръчката.
 
7. Личните данни, които MySilver.bg получава при регистрацията на потребителски профил, ще бъдат използвани единствено за обслужване на Ползвателите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.
 
8. Потребителският профил на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на MySilver.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на Ползвателя, който си направил такъв профил.
 
9. Потребителят има право на информация и достъп до обработваните от Доставчика негови лични данни при условията и реда предвидени в Закона за защита на личните данни. При упражняване на правото си на достъп Ползвателят има право по всяко време да поиска потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват (в случай че е налице разкриване); да получи съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, както и информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него.
 
10. Във връзка с личните данни, предоставени чрез платформата MySilver.bg, Потребителят има право на информираност, достъп до собствените си лични данни; коригиране (ако данните са неточни); изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“); ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни; възражение спрямо обработването на негови лични данни.
 
11. Ползвателите, абонирани за информационния ни бюлетин (е-Бюлетин), могат да прекратят абонамента си по всяко време като маркират съответното поле (чек бокс) в профила си.
 
 
VII. ПОРЪЧКА/ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ
 
1. Ползвателят сключва с Доставчика в платформата MySilver.bg договор за покупко-продажба на избраните стоки. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.
 
2. Поръчките се осъществяват единствено на територията на Република България.
 
3. Поръчките се приемат на Сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително да имате профил.